Radny Jerzy Fabisiak jest zdania, że nie warto remontować starego budynku przedszkola w Świętajnie, ale należy postawić nowy z prawdziwego zdarzenia. Wójt Alicja Kołakowska do pomysłu podchodzi sceptycznie. Uważa, że tańszym rozwiązaniem jest remont dotychczasowej siedziby przedszkola.

Budować czy remontować?

NOWE PRZEDSZKOLE DLA CAŁEJ GMINY

Budynek przedszkola w Świętajnie jest pod pieczą wojewódzkiego konserwatora zabytków, co sprawia, że koszty jego remontu są znacznie wyższe niż w przypadku innych obiektów. - Gdy ja chodziłem jeszcze do tego przedszkola, było ono w dużo lepszym stanie niż dziś - wspomina radny Jerzy Fabisiak. Zauważa, że w gminie rodzi się coraz mniej dzieci i może dojść do tego, że wszystkie maluchy z jej terenu będą chodzić do Świętajna. - Dlatego też tu powinno powstać nowe przedszkole z prawdziwego zdarzenia – postuluje radny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.