W bieżącym roku wielbarski samorząd zamierza przeznaczyć na inwestycje 3,5 mln złotych. Burmistrz Grzegorz Zapadka zapowiada jednak, że lista zaplanowanych zadań jeszcze się wydłuży, m.in. dzięki oszczędnościom uzyskanym w przetargach.

Budżet konserwatysty
W ramach dotacji na renowację zabytkowych kamienic w centrum Wielbarka zapisano w budżecie 1 mln zł

Podczas ostatniej w starym roku sesji Rady Miejskiej wielbarscy radni uchwalili budżet na 2021 r. Zaplanowane w nim dochody sięgną 38,3 mln złotych. Największą ich część stanowią dotacje (13,5 mln zł) oraz subwencje (9 mln zł). Z tytułu podatków do gminnej kasy wpłynąć ma 12,7 mln zł, z czego blisko połowa to wpływy z podatku od nieruchomości.

Niemal na tym samym poziomie co dochody, zaplanowano również wydatki – 38,3 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.