Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym to największa z tegorocznych inwestycji powiatu. Na liście zawartych w uchwalonym właśnie budżecie zadań znalazły się jeszcze wykonywane wraz z innymi samorządami przebudowy dróg

i chodników. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie doczekają się realizacji. Znaczna ich część była bowiem uzgadniana z włodarzami, którzy po ostatnich wyborach utracili stanowiska.

Budżet nowej rzeczywistości

DOCHODY I WYDATKI

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2015 rok. Po stronie dochodów zakłada on 76,6 mln złotych, a wydatki sięgną 78,2 mln złotych. Planowany na koniec roku dług wyniesie blisko 5 mln złotych. Na dochody bieżące w wysokości 66 mln zł składają się głównie subwencje z budżetu państwa oraz dotacje od wojewody, przeznaczone w znacznej mierze na realizację zadań rządowych, takich jak m.in. finansowanie straży pożarnej, inspekcji nadzoru budowlanego oraz prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Dochody własne powiatu sięgną 19,7 mln zł, na co złożą się wpływy z udziałów Skarbu Państwa (9,4 mln zł) dotacje celowe na rodziny zastępcze i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1,9 mln zł), wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie pensjonariuszy DPS (prawie 3 mln zł) oraz środki jednostek organizacyjnych (4,6 mln zł).

Największe wydatki samorząd poniesie na oświatę (ponad 22 mln zł), pomoc społeczną (16,3 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (7,2 mln zł) oraz utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (2,3 mln zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.