Przebudowy: drogi Kałęczyn-Zalesie i GOK-u oraz budowy: sieci wodociągowej i instalacji fotowoltaicznej – to największe zadania inwestycyjne, które czekają gminę Dźwierzuty w rozpoczętym roku.

Budżet rozwojowy, czy nie
Na temat przyjętego na 2017 rok budżetu wójt Marianna Szydlik i radny Krzysztof Sawicki mają skrajnie rozbieżne stanowiska

W zatwierdzonych przez radnych gminy Dźwierzuty zadaniach inwestycyjnych na 2017 rok największą pozycję stanowi przebudowa stacji uzdatniania wody w Dźwierzutach oraz budowa sieci wodociągowej, które pochłoną 875 tys. zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.