Chociaż na ubiegłoroczne inwestycje gmina Rozogi przekazała tylko 5% swoich wydatków, radni są zadowoleni z pracy wójta.

Budżet w dobrym kierunku

PIĘĆ PROCENT NA INWESTYCJE

Radni gminy Rozogi podsumowali ubiegłoroczne dochody i wydatki samorządu. Wpływy do budżetu sięgnęły 22 mln zł, z czego aż 17 mln zł stanowiły subwencje i dotacje. Resztę stanowiły dochody własne – 5 mln zł (22,5%), co i tak jest najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich lat. Złożyły się na nie m. in.: udział w dochodach od osób fizycznych – 1,258 mln, podatek od nieruchomości - 541 tys., podatek rolny - 341 tys., wpływy ze sprzedaży majątku - 135,5 tys.

W wydanych przez gminę 20 mln zł najwięcej środków przekazano na oświatę - 7,8 mln, opiekę społeczną – 5,7 mln i administrację - 2,1 mln.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.