- To był kolejny rok trwałej stabilizacji finansowej naszej gminy – mówił podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Pasymia Cezary Łachmański. Wykonane inwestycje za blisko 7 mln zł zrealizowano bez zaciągania kredytów, a zadłużenie gminy spadło do 11,5%, co jest jednym z najniższych wskaźników w powiecie.

Budżet według schematu
Burmistrza Łachmańskiego najbardziej cieszy wybudowana kosztem 12 mln zł nowa oczyszczalnia ścieków. Zadanie to realizowała komunalna spółka

Radni gminy Pasym jako ostatni w powiecie szczycieńskim udzielili swojemu burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania. To, że uczynili to na samym końcu w dopuszczalnym terminie, czyli 30 czerwca, wcale nie oznacza, że finanse gminy mają się kiepsko. Jest wręcz przeciwnie. W roku ubiegłym jej dochody wyniosły 41,6 mln zł, a wydatki 38,8 mln zł. Blisko 7 mln zł, z tego (18%) przeznaczono na realizację zadań majątkowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.