Imponująco przedstawia się tegoroczny plan wydatków inwestycyjnych w gminie Świętajno. Na ten cel zapisano blisko 19 mln zł, tj. ponad 40 procent ogółu wydatków. Znaczący w tym wkład stanowić będą środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Budżet z dużymi inwestycjami
Największym zadaniem będzie dokończenie przebudowy drogi powiatowej ze Spychowa do Kolonii. Jej koszt szacowany jest na 9 mln zł.

W tym roku gmina Świętajno spodziewa się dochodów w wysokości 33,4 mln zł. Aż o blisko 11 mln zł wyższe mają być wydatki – 44,1 mln zł. Na powstałą różnicę składają się niewykorzystane środki pieniężne - 8,4 mln zł oraz kredyty - 2,3 mln.

Bardzo dużą pozycję w wydatkach stanowią inwestycje, na realizację których zaplanowano 18,9, czyli aż 42 proc ogółu wydatków. W wykazie znajdują się 33 zadania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.