Aż o 9,5 mln zł większe od ubiegłorocznych będą wydatki gminy Rozogi w tym roku. Niestety wzrośnie też deficyt i zadłużenie gminy. Największe inwestycje dotyczyć będą przebudowy dróg.

Budżet z plusami i minusami

Kilka razy w roku przy organizacji dużych imprez gmina wynajmuje firmę, która stawia w amfiteatrze zadaszenie. To pochłania niemałe koszty. Wkrótce to się zmieni

21 INWESTYCJI

Ponad 5,5 mln zł radni zarezerwowali na inwestycje. Lista zawiera 21 pozycji, ale wiadomo już, że największa z nich raczej nie dojdzie do skutku. Chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Orzeszkach. Na realizację tego zadania szacowanego na 2,4 mln zł gmina ubiegała się o dofinansowanie unijne w wysokości 1,5 mln zł. Niestety nie znalazła się na opublikowanej już liście samorządów, które otrzymają dotację z PROW.

Wiadomo już, że na pewno wykonania doczeka się druga pod względem wielkości tegoroczna inwestycja – przebudowa drogi Klon-Kilimany. W budżecie zapisano na nią 2,1 mln zł, ale wynik przeprowadzonego w grudniu przetargu dał kwotę o 600 tys. niższą. Zadanie w 60% będzie finansowane ze środków unijnych. Podobne wsparcie uzyska przebudowa drogi Dąbrowy-Dąbrowy Działy, której koszt po przetargu wyniesie 287 tys. zł. Z kolei już tylko własnymi siłami samorządu zostanie zmodernizowana droga w Radostowie (255 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.