Z roku na rok spada zainteresowanie budżetem obywatelskim Szczytna. Do tegorocznej edycji zgłoszono tylko cztery projekty, na które łącznie oddano ok. 3 tysięcy głosów. Burmistrz Danuta Górska zapowiada podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zainteresowania mieszkańców tą formą udziału w życiu lokalnej społeczności.

Budżet z uwagami
Aneta Lenard, której projekt dotyczący doposażenia placu zabaw z myślą o niepełnosprawnych dzieciach zajął drugie miejsce, zastanawia się, czy za rok zgłosi go ponownie

ILE DOSTALI GŁOSÓW?

W minionym tygodniu komisja oceny projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Szczytna podsumowała jego tegoroczną edycję. Wiadomo już, ile głosów oddano na poszczególne propozycje. Wyniki przedstawiają się następująco:

1. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy SP nr 3 „Trójeczka” – 1382 głosy,

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.