Remonty ulic i chodników to inwestycje najczęściej zgłaszane przez radnych miejskich w ramach wniosków do przyszłorocznego budżetu. Najpilniejsze z nich dotyczą ulic Broniewskiego i Wiejskiej. Na liście życzeń znalazły się jeszcze m.in. modernizacja stadionu miejskiego, kapitalny remont budynku stowarzyszeń przy ul. Pułaskiego, a także przywrócenie budżetu obywatelskiego.

Budżetowe marzenia radnych
Radny Rafał Kiersikowski w imieniu klubu „Wszystko dla Szczytna” - PSL postuluje zabezpieczenie w budżecie środków na remont budynku przy ul. Pułaskiego, by mógł on służyć szczycieńskim seniorom

ZAPOMNIANE ULICE

Podczas posiedzeń wrześniowych komisji radni miejscy zgłaszali swoje wnioski do budżetu Szczytna na 2020 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, na liście potrzeb dominowały zadania drogowe. To świadczy o tym, że pomimo realizowanych od lat na terenie Szczytna inwestycji w tej dziedzinie, potrzeby nadal są ogromne. Do najpilniejszych zadań drogowych radni zaliczają remont znajdujących się w opłakanym stanie ulic Wiejskiej i Broniewskiego. Obie co prawda posiadają utwardzoną nawierzchnię, ale jest ona już bardzo zniszczona. Równie wysłużone są tam także chodniki, które wymagają wymiany. - Ulica Wiejska jest zapomniana przez Boga i ludzi. Wjeżdżając na nią, czuję się, jakbym była w latach 50. - mówi radna Ewa Czerw.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.