Z okazji Dnia Nauczyciela burmistrz Cezary Łachmański nagrodził dyrektorów oraz nauczycieli miejskich i gminnych placówek oświatowych.

Burmistrz nagrodził pedagogów
Władze samorządowe Pasymia z nagrodzonymi dyrektorami i nauczycielami

W miniony czwartek 14 października w Urzędzie Miasta i Gminy miało miejsce spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych z terenu gminy Pasym, którzy z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali nagrodę burmistrza. Nagrody wręczali burmistrz Cezary Łachmański i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kozikowski. Podczas spotkania omówiono także istotne sprawy i problemy dotyczące gminnej oświaty.

Nagrodzone i wyróżnione osoby: Aniela Maconko, Elżbieta Dyrda, Andrzej Modzelewski, Jan Suchan, Beata Dobrzyńska, Agnieszka Masannek, Jolanta Jagaczewska, Robert Michalak, Patrycja Olkowska, Aneta Gołaszewska, Magdalena Abramczyk.

(p)