Reklama

Węgiel

Wyróżniających się wynikami w nauce i osiągnięciami sportowymi 29 uczniów otrzymało z rąk burmistrza Pasymia Cezarego Łachmańskiego stypendia.

Burmistrz wręczył stypendia
Aby otrzymać stypendium od burmistrza Łachmańskiego uczniowie musieli wykazać się dobrymi wynikami w nauce lub znaleźć się w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych bądź sportowych

Stypendia uczniom z gminy Pasym przyznawane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Aby je otrzymać, uczeń musiał uzyskać w roku szkolnym 2019/2020 średnią ocen co najmniej 5,6, zostać laureatem lub finalistą wojewódzkich lub ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, bądź też uzyskać min. 90 % punktów z egzaminu ósmoklasisty.

W tym roku nagrodzonych zostało 29 uczniów

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.