Gmina Jedwabno to jedna z nielicznych w powiecie szczycieńskim, w której fundusz sołecki funkcjonuje od samego początku, czyli od 14 lat. - Dzięki temu nasi sołtysi są, podobnie jak w Niemczech, burmistrzami swoich wsi, mogąc dysponować środkami finansowymi na najpilniejsze zadania – mówi wójt Sławomir Ambroziak.

Burmistrzowie swoich wsi
M. in. ze środków funduszu sołeckiego w Jedwabnie zmodernizowano park ….

Ponad pół miliona złotych w tym roku otrzymają sołectwa w gminie Jedwabno na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, dominować będą działania o charakterze inwestycyjnym – oświetlenie uliczne, zagospodarowanie wiejskich działek, doposażenia placów zabaw, czy drobne remonty dróg gminnych. Zarezerwowano też środki na organizację imprez, festynów i zajęć warsztatowych. Kilka sołectw tradycyjnie już od lat, doposaży z części funduszu swoje jednostki OSP.

… a w Piduniu zorganizowano zawody sprawnościowe dla dzieci

Decyzje o podziale środków zapadają jesienią na zebraniach wiejskich. - Najpierw sołtys z radą sołecką przedstawiają przygotowane wcześniej propozycje, a później odbywa się ożywiona dyskusja, podczas której także mieszkańcy zgłaszają swoje postulaty. O tym co ostatecznie zostanie zaakceptowane decyduje głosowanie zebranych – mówi Jolanta Drężek, sekretarz gminy Jedwabno.

Fundusz sołecki w gminie Jedwabno funkcjonuje od samego początku, czyli od 14 lat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.