W nawiązaniu do publikacji prasowej „Nie wyremontują ulicy Orzeszkowej” („KM“ z 6 maja 2021 r.) pragniemy przekazać stanowisko klubu radnych w sprawie ulicy Orzeszkowej, której remont jest wykorzystywany przez pana Burmistrza do manipulowania opinią publiczną i budowania atmosfery konfrontacji. Dla przypomnienia: budżet miasta na rok 2021 został uchwalony 29 grudnia 2020 (uchwała XXV/184/2020), zawierał po stronie dochodów kwotę 121 985 000 złotych po stronie wydatków 132 279 000 złotych.

W załączniku nr 3 do budżetu zawarto wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2021, w tym remont ulicy Orzeszkowej, który miał kosztować 1 120 000 złotych. Źródłem pokrycia kosztów inwestycji miał być kredyt w wysokości 425 300 złotych i dotacja zewnętrzna w wysokości 694 700 złotych. Wniosek o dotację nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów i znalazł się na odległej pozycji listy rezerwowej z zerową szansą na uzyskanie środków. Przewidując taką możliwość, podczas dyskusji nad zaciągnięciem kredytu wskazywaliśmy na potrzebę realnej oceny potrzeb kredytowych, po wyjaśnieniu sprawy dotacji. Taka wiedzę mamy dzisiaj i wiemy, że na remont ulicy Orzeszkowej musimy znaleźć w budżecie pełną kwotę 1 120 000 złotych. Pan Burmistrz przyjął inną politykę, rezygnuje z zadania, do którego realizacji jest zobowiązany uchwałą budżetową, wskazując na brak dobrej woli ze strony radnych.

Panie Burmistrzu, niech Pan nie idzie tą drogą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.