Radni z klubów „Wszystko dla Szczytna i PSL” oraz Prawa i Sprawiedliwości wydali oświadczenie, w którym odnoszą się do sygnałów dotyczących mobbingu i dyskryminacji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Jurand”. Wzywają burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego do wyjaśnienia sytuacji w miejskiej spółce oraz przedstawienia efektów jego działań w ciągu najbliższego miesiąca.

Burmistrzu, zajmij się TBS-em
Pod oświadczeniem w sprawie TBS-u w imieniu klubu radnych „Wszystko dla Szczytna i PSL” podpisał się jego przewodniczący Rafał Kiersikowski (z prawej). Z kolei wiceszef rady Robert Siudak oraz jego koledzy z klubu „Razem dla Mieszkańców” tego nie zrobili

RADNI ZABIERAJĄ GŁOS

Oświadczenie Rady Miejskiej w Szczytnie to reakcja na pismo Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” przy ZOZ w Szczytnie Andrzeja Wróbla w sprawie naruszania praw pracowniczych w TBS „Jurand”. Związkowiec informuje w nim o utracie przez pracowników „trzynastek”, dodatków stażowych, oraz braku dodatków za pracę w warunkach szkodliwych i na wysokościach. Ponadto pisze on także o nierównym traktowaniu osób zatrudnionych na takim samym stanowisku, co dotyczy głównie członków NSZZ „Solidarność”. W piśmie przewodniczącego mowa jest również o dyskryminacji i mobbingu, łamaniu zasad życia społecznego oraz straszeniu pracowników zwolnieniem z pracy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.