Tylko jedna oferta wpłynęła w ramach ogłoszonego przez powiat przetargu na adaptację dawnej szpitalnej pralni na zespół poradni specjalistycznych. Jest ona o 400 tys. zł niższa od kwoty, którą samorząd zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Jeśli weryfikacja oferty przebiegnie pomyślnie, wykonawca przystąpi do prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj” już za niespełna miesiąc.

Była pralnia, będą poradnie
W dawnych pomieszczeniach szpitalnej pralni powstanie zespół specjalistycznych poradni, punkt świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz apteka

Powiat przygotowuje się do inwestycji polegającej na utworzeniu w budynku dawnej szpitalnej pralni zespołu poradni specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz apteki. Na realizację zadania samorząd powiatowy uzyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 85%. Oprócz wkładu własnego, będzie musiał też pokryć koszty nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnych dodatkowych robót.

W miniony piątek odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Wpłynęła tylko jedna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.