W minionym tygodniu przed Sądem Rejonowym w Szczytnie rozpoczął się proces w sprawie byłego komendanta rektora WSPol Marka F., przeciwko któremu z aktem oskarżenia wystąpił zwolniony przez niego wykładowca. Zarzuca on swojemu byłemu przełożonemu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Przed sądem stanęła również poprzednia kierownik działu kadr uczelni, Monika D. M.

Były komendant rektor przed sądem
Kwestie dotyczące relacji międzyludzkich w WSPol nie po raz pierwszy trafiły na sądową wokandę

W drugiej połowie października ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Szczytnie wpłynął subsydiarny akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi rektorowi WSPol Markowi F. i Monice D.M, byłej kierowniczce działu kadr uczelni. Złożył go pełnomocnik Krzysztofa Napiórkowskiego, którego F. pod koniec listopada 2019 r. zwolnił z funkcji starszego wykładowcy rozkazem natychmiastowej wykonalności.

Wcześniej śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Południe, dwukrotnie je umarzając.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.