W Chacie Mazurskiej znowu było twórczo i klimatycznie, a to za sprawą III Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza „MÓJ SWIAT, MÓJ CZAS”, organizowanego dla uczniów szczycieńskich szkól średnich.

Chata pełna poezji
Laureaci konkursu wraz organizatorami i jurorkami

Trzecia edycja konkursu zaowocowała sześćdziesięcioma utworami, napisanymi przez 43 uczestników. Młodzież przedstawiała swój świat, czasem z młodzieńczą niefrasobliwością, czasem  dywagując na temat przyszłości; pisała o swoich pierwszych rozczarowaniach, obawach i lękach. Nie zabrakło też rozważnych i dojrzałych utworów, jasno określających własną drogę życia. Pojawiły się również teksty, w których autor podchodził do tematu w sposób nietuzinkowy, a także wykraczające poza ramy konstrukcji wiersza - niepokojące w treści.

Na podsumowaniu Konkursu w Chacie Mazurskiej, pojawiła się większość uczestników, często w asyście rodziców i opiekunów. Wieczór  zainaugurowało artystyczne małżeństwo - Katarzyna Ciak-Górska, śpiewająca przy akompaniamencie gitary męża Arka Górskiego.

Ogłoszenie werdyktu Jury III Konkursu dla jednych było radosną niespodzianką, pojawiły się też skrywane łzy rozczarowania.

(ab)

Lista laureatów

i wyróżnionych:

I miejsce - Julia Magdalena Zyśk - ZS nr 3 im. J. Sobieskiego

II miejsce –Julia Zapadka – ZS nr 2 im J. Śniadeckiego

III miejsce – Oliwia Kamieniecka – ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego

Wyróżnienia finansowe:

Karolina Okoniewska – ZS nr 2 im J. Śniadeckiego

Paweł Kowalczyk ZS nr 1 im. St. Staszica

Aurelia Olech – ZS nr 2 im, J Śniadeckiego

Wyróżnienia rzeczowe:

Rozalia Kozłowska  - ZS nr 3 im. J Sobieskiego

Natalia Kaczmarczyk – SOSW im. J. Korczaka

Łucja Sędrowska -  ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego

Wyróżnienia indywidualne Jurorów

Amelia Gamdzyk  ZS nr 2  im J. Śniadeckiego

Alicja Ruszczyk  ZS nr 2. im J. Śniadeckiego

Dawid Kaczmarczyk – SOSW im. J. Korczaka

Luiza Pakaszewska -  ZS nr 1 im. St. Staszica

Nagrody  sponsora:

Paweł Gut ZS nr 3. im. J. Sobieskiego

Aleksandra Barwińska ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego