Ogrzewana nieefektywnym i coraz droższym olejem opałowym szkoła w Jedwabnie może zyskać wkrótce nowe źródło nie tylko ciepła, ale i prądu. Władze gminy pracują nad budową przy placówce kogeneracyjnego urządzenia zasilanego gazem, które zapewni zarówno ogrzewanie, jak i energię elektryczną. Wciąż też prowadzone są rozmowy z Polską Spółką Gazowniczą o kolejnych etapach gazyfikacji gminy.

Chcą dać szkole ciepło i prąd z gazu
O dalszych etapach gazyfikacji gminy wójt Sławomir Ambroziak rozmawiał w olsztyńskiej siedzibie Polskiej Spółki Gazowniczej z wicedyrektorem ds. technicznych Krzysztofem Bołbą

Jesienią ubiegłego roku w Jedwabnie zakończyła się gazyfikacja ulic Leśnej. Mazurskiej i części Olsztyńskiej. Wójt Sławomir Ambroziak przyznaje, że zasilająca ten rejon skroplonym gazem stacja redukcyjna jest już na granicy swoich możliwości, dlatego gmina jeszcze pod koniec 2022 r. podjęła rozmowy z olsztyńskim oddziałem Polskiej Spółki Gazowniczej nad dalszym rozwojem sieci gazowej. - Nie były one dla nas optymistyczne ze względu na to, że spółce skrócono z 30 do 20 lat okres zwrotu inwestycji – tłumaczy włodarz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.