Płozy to pierwsza miejscowość w gminie Szczytno, w której na potrzeby sołectwa powstanie lokalna oczyszczalnia ścieków. Radni zarezerwowali już w budżecie środki na opracowanie dokumentacji, a oprócz tego zwiększyli tegoroczny plan inwestycyjny o ponad 1 mln zł.

Chcą mieć swoje oczyszczalnie
Dziś ścieki z terenu gminy spływają do oczyszczalni w Nowym Gizewie

Nie minął tydzień nowego roku, a już zapisany w niedawno uchwalonym budżecie gminy Szczytno plan inwestycyjny zwiększył się o ponad 1 mln zł. Podczas sesji prowadzonej w trybie zdalnym radni wprowadzili do budżetu nowe zadania.

W Płozach stanie pierwsza w gminie lokalna oczyszczalnia ścieków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.