Ponad 50 mieszkańców sołectwa Sąpłaty chce odwołania z funkcji sołtysa Anny Bronarczyk. Zarzucają jej brak zaangażowania w sprawy sołectwa i niewywiązywanie się z ciążących na niej obowiązków.

Chcą odwołać swoją sołtys
Anna Bronarczyk: - Od siedmiu miesięcy, odkąd jestem sołtysem, zwołałam już osiem zebrań i mam bardo dobry kontakt z większością mieszkańców

Czy sołtys Sąpłat Anna Bronarczyk przestanie pełnić swoją funkcję? Tego chce ponad 50 mieszkańców trzech wsi tworzących sołectwo. W piśmie adresowanym do wójt Marianny Szydlik i przewodniczącego rady Arkadiusza Noska, które na sesji Rady Gminy odczytała nowa radna Anna Lorenz, wnioskują o pilne zwołanie zebrania wiejskiego. Informują w nim, że stracili zaufanie do obecnej sołtys.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.