Sześć obiektów, głównie sakralnych, znalazło się na liście wniosków ubiegających się o finansowe wsparcie ich renowacji.

Chcą przywrócić blask swoim zabytkom
Gmina będzie zabiegać m.in. o finansowe wsparcie na renowację budynku dawnej szkoły w Farynach

Do końca marca samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Z możliwości takiej zamierza skorzystać wójt gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki, do którego wystąpili w tej sprawie proboszczowie z Rozóg, Klonu, Faryn, Księżego Lasku, a także Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic oraz działająca w Farynach Fundacja Opcja Benedykta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.