Zawieszenie budżetu obywatelskiego Szczytna wciąż budzi żywe emocje. Burmistrz Krzysztof Mańkowski zapowiada, że do rozmów na ten temat wróci w przyszłym roku, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zastrzega jednak, że w tym gronie nie znajdą się radni. - Oni mają 100–milionowy budżet miasta i to do niego mogą zgłaszać swoje propozycje – mówi włodarz. Z jego stanowiskiem nie zgadzają się m.in. członkowie największego klubu w Radzie Miejskiej.

Chcą przywrócić budżet obywatelski
Czy Strefa Aktywności ZEFIR na ul. Łomżyńskiej będzie ostatnią w Szczytnie inwestycją zrealizowaną w ramach budżetu obywatelskiego?

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI, ALE NIE Z RADNYMI

Mieszkańcy Szczytna niechętnie angażują się w inicjatywy obywatelskie, a wielu z nich w ogóle nie interesuje się tym, co dzieje się w mieście. Taki stan rzeczy odpowiada najwyraźniej kolejnym władzom. Nie robią one nic, lub bardzo niewiele, by zachęcić ludzi do aktywności na rzecz lokalnej wspólnoty. Na początku roku burmistrz Krzysztof Mańkowski zadecydował o zawieszeniu budżetu obywatelskiego, jednego z narzędzi, dzięki któremu mieszkańcy mieli wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Przed tygodniem na ul. Łomżyńskiej otwarto ostatnią jak dotąd inwestycję zrealizowaną w ramach budżetu, Strefę Aktywności ZEFIR. Czy jest szansa, że zostanie on reaktywowany?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.