W pięciu miejscowościach gminy Szczytno mogą powstać Otwarte Strefy Aktywności. Wniosek w tej sprawie władze gminy złożyły do Ministertwa Sportu i Turystyki. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej, zachęceniu mieszkańców do aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

Chcą rozruszać mieszkańców
Takie bądź podobne miejsca rekreacji mogą się pojawić w gminie Szczytno jeszcze w tym roku

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Na terenie całego kraju ma powstać w ciągu dwóch najbliższych lat 3000 takich obiektów dla całych rodzin. To dzięki rządowemu programowi służącemu rozwojowi małej infrastruktury, na który z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki zostanie przeznaczone 100 mln zł. Szacuje się, że wartość jednego obiektu wyniesie od 50 do 100 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 50%. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Jako pierwsza na terenie powiatu zareagowała gmina Szczytno.  Złożony przez nią wniosek dotyczy budowy stref aktywnośći na terenie 5 miejscowości: Sasku Małego, Nowin, Gawrzyjałek, Trelkowa i Jęcznika. Podczas sesji Rady Gminy w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o przeznaczeniu na ten cel 135 tys. zł. Znajdą się tam siłownie plenerowe, zamontowane na stałe gry planszowe, a także nasadzone drzewka.

- Powstaną fajne miejsca, w których będzie można się spotykać całymi rodzinami, bo ideą tego projektu jest zachęcenie do aktywności fizycznej wszystkich mies zkańców danej miejscowości – tłumaczy wicewójt Ewa Zawrotna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.