Działka wraz z wielorodzinnym budynkiem przy ul. Lipperta, zostanie przeznaczona przez miasto do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego. Wcześniej planowano wyburzyć znajdujący się w opłakanym stanie obiekt, ale zgody na to nie wyraził konserwator zabytków.

Chcą sprzedać ruderę
Według rzeczoznawcy, budynek przy ul. Lipperta jest wart 66 tys. zł

Wielorodzinny budynek na ul. Lipperta pamięta jeszcze czasy przedwojenne. Od dawna stoi pusty, bo zamieszkujące go rodziny miasto przekwaterowało do innych lokali. Obiekt znajduje się w opłakanym stanie. Początkowo miał zostać wyburzony, ale zgody na to nie wyraził konserwator zabytków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.