Szkoła w Kolonii powinna zostać zlikwidowana – do takiego stanowiska przekonana jest większość radnych w gminie Świętajno. Uchwała w tej sprawie ma zapaść na sesji grudniowej. - Będziemy bronić naszej szkoły – zapowiadają jednym głosem radna i sołtys Kolonii.

Chcą zamknąć szkołę
Dwa lata temu radni wizytowali szkołę w Kolonii. Wówczas placówka się jeszcze uratowała. Teraz może się już to nie udać

Zgodnie z zapowiedzią, radni w gminie Świętajno wrócili do tematu zmian w funkcjonowaniu gminnej oświaty. Powodem jest mała liczba uczniów uczęszczających do szkół i nienapawające optymizmem prognozy demograficzne. A już dziś w Kolonii, Jerutach i Spychowie są klasy, do których nie uczęszcza ani jeden uczeń. W tym roku do końca września w całej gminie na świat przyszło zaledwie 27 dzieci. To wiąże się z koniecznością łożenia coraz większych środków na utrzymanie placówek oświatowych. Na prowadzenie czterech szkół gmina otrzymuje 4-milionową subwencję, ale drugie tyle musi dokładać ze środków własnych.

Tak dalej być nie może – uważają wójt i radni. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia wspólnych komisji ustalili, że na sesji grudniowej do porządku obrad zostanie wprowadzona uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Kolonii.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.