Jednostki OSP z Pasymia, Targowa i Linowa oraz Parafia Matki Boskiej Królowej Polski w Farynach otrzymają dofinansowanie z WFOŚiGW na inwestycje związane z małą termomodernizacją.

Cieplejsze remizy i plebania

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Ochrona powietrza – mała termomodernizacja” uzyskały 23 wnioski. Pula środków na ten cel to 200 tys. złotych. Beneficjentami programu są organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne, ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe. Przewidziane dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 20 tys. zł na jeden projekt. Wśród podmiotów, które uzyskają dotację, są trzy jednostki OSP z powiatu szczycieńskiego

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.