Cmentarz w Jedwabnie wymaga pilnego powiększenia. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel należące do niej działki sąsiadujące z nekropolią. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na tym jednak nie koniec. Samorząd, wspólnie z miejscową parafią, przeprowadził inwentaryzację cmentarza. Dzięki zakupionemu programowi komputerowemu będzie można w prosty sposób odszukać dowolny grób.

Cmentarz powiększony i w internecie

NIE MA MIEJSC NA GROBY

Cmentarz sąsiadujący z kościołem w Jedwabnie powstał jeszcze przed wojną na potrzeby katolickiej, nielicznej wówczas społeczności. Pod koniec lat 60. zawiadująca nim parafia powiększyła go o należącą do niej działkę. W takiej postaci służył on mieszkańcom do początku lat 90. W tym czasie zaczęło na nim brakować miejsc na pochówki. Gmina przeznaczyła wtedy na ten cel swój teren przyległy do istniejącego już cmentarza. Tym sposobem podzielił się on na dwie części – większą parafialną i mniejszą gminną. Stan taki istnieje do dziś.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.