Tegoroczni maturzyści poznali już wyniki egzaminu dojrzałości. W powiecie szczycieńskim nie zdała go blisko jedna czwarta absolwentów. Tradycyjnie już najlepiej z maturą poradzili sobie licealiści i uczniowie techników, a najgorzej wypadli ich koledzy z liceów profilowanych oraz techników uzupełniających.

Co czwarty nie zdał matury

ZS nr 3

POWYŻEJ ŚREDNIEJ

W połowie ubiegłego tygodnia ogłoszone zostały wyniki tegorocznych matur. W maju każdy z absolwentów zdawał obowiązkowo w części ustnej egzamin z języka polskiego i obcego, a w części pisemnej – z polskiego, obcego i, po raz pierwszy od ponad 20 lat, matematyki. Oprócz tego maturzyści mogli wybrać od jednego do sześciu przedmiotów z grupy dodatkowych. Ci, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, mają możliwość poprawki w sierpniu. W powiecie szczycieńskim zdawalność wyniosła 76%. To oznacza, że z egzaminem dojrzałości nie poradziła sobie blisko jedna czwarta uczniów. Wynik, jeśli chodzi o województwo, nie należy do rewelacyjnych, ale też nie jest najgorszy, biorąc pod uwagę, że aż dziewięć powiatów wypadło jeszcze gorzej niż nasz. Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej powodów do radości mają absolwenci liceów. W tych typach szkół średnia okazała się najwyższa. W szczycieńskim Zespole Szkół nr 3 maturę zdało ponad 96% uczniów. Spośród 201 osób, które przystąpiły do egzaminu, noga powinęła się w sumie tylko ośmiu, z czego aż sześć może zdawać poprawkę w sierpniu.

- Wśród ogólniaków jesteśmy powyżej średniej krajowej wynoszącej 91 procent – cieszy się wicedyrektor ZS nr 3 Wojciech Gramowski. Uczniowie bez większych problemów poradzili sobie z językiem polskim i obcym, a także matematyką, której przed egzaminem wiele osób się obawiało. Trudniejsze okazały się za to przedmioty dodatkowe. Maturzyści z ZS nr 3 osiągnęli stosunkowo niskie średnie z biologii (45%) czy historii (50%).

SŁABE LICEA UZUPEŁNIAJĄCE

Tegoroczny wynik matur satysfakcjonuje również dyrektor ZS nr 2 Danutę Maroszek. W jej szkole zdawalność osiągnęła 84,3%. W dwóch klasach, jednej o profilu dziennikarskim i drugiej, liceum LINUX, egzamin dojrzałości zdali wszyscy uczniowie, a w technikum hotelarskim 90%. W sumie przystąpiło do niego 138 tegorocznych absolwentów oraz 52 ubiegłorocznych.

- Niektórzy chcieli poprawić swój poprzedni wynik z zamiarem podjęcia studiów na wymarzonym kierunku – mówi Danuta Maroszek. Gorzej na tle swoich kolegów wypadli uczniowie technikum organizacji żywienia i gospodarstwa domowego. Tu zdawalność wyniosła 65%. Z kolei w Zespole Szkół nr 1 najlepszy wynik osiągnęli absolwenci technikum (powyżej 80%). W dalszej kolejności są uczniowie liceum profilowanego i liceum ogólnokształcącego (64%). Zdecydowanie najsłabiej wypadli maturzyści z liceum uzupełniającego. Tu maturę zdało zaledwie 10% osób.

- To specyficzny typ szkoły. W ciągu dwóch lat po szkole zawodowej trudno przygotować jej absolwentów do matury – tłumaczy wicedyrektor ZS nr 1 Dorota Sadowska. Na pocieszenie dodaje, że zdecydowana większość tych, którym teraz powinęła się noga, ma szanse zdawać egzamin w sierpniu.

GIMNAZJALIŚCI TEŻ JUŻ WIEDZĄ

Wyniki swoich egzaminów kilka tygodni wcześniej od maturzystów poznali też gimnazjaliści. W części humanistycznej uczniowie z powiatu szczycieńskiego osiągnęli średnią 28,2 p. To wynik nieco gorszy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 28,6. Z kolei w części matematyczno-przyrodniczej uzyskali jedną z lepszych not w regionie – 24,2 p. (średnia wojewódzka – 23,2). Zapracowali na to przede wszystkim gimnazjaliści z gminy Świętajno (25,4) oraz miasta Szczytna (25,6). Powyżej średniej w tej części egzaminu sytuują się również uczniowie z gminy Jedwabno (24,5) oraz Rozóg (23,9). Gorzej od rówieśników z innych powiatów nasi gimnazjaliści poradzili sobie z językiem angielskim. Ich średnia to 26,8, podczas gdy w województwie sięgnęła ona 28,8. Lepiej było z niemieckim – odpowiednio 28,7 (powiat) i 28,9 (województwo). W samym Szczytnie największe powody do radości mieli absolwenci gimnazjum sportowego wchodzącego w skład ZS nr 3. Egzamin zdawało tu jednak tylko 26 uczniów. W części humanistycznej uzyskali oni średnią 34,27, matematyczno-przyrodniczej – 30,07, z języka angielskiego – 40,44 i niemieckiego – 38,2.

Ewa Kułakowska/fot archiwum ZS nr 2 w Szczytnie