Użytkownicy ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Władysława IV nadal są narażeni na zimne prysznice z tworzących się na jezdni kałuż. Powiat w porozumieniu z miastem przygotował już dokumentację inwestycji, ale do jej realizacji wciąż jest daleko.

Co dalej z ul. Władysława IV?
Użytkownicy ścieżki pieszo – rowerowej na ul. Władysława IV wciąż są narażeni na zimne prysznice

NIECH POWIAT ZŁOŻY WNIOSEK ...

Problemy z ul. Władysława IV zaczęły się po wybudowaniu tu w 2014 r. przez miasto i powiat ścieżki pieszo – rowerowej. Inwestycja, zamiast ucieszyć użytkowników, mocno ich rozczarowała. Powodem są tworzące się na jezdni, nawet po niewielkich opadach, kałuże. Strumienie wody rozbryzgiwanej przez samochody utrudniają życie pieszym i rowerzystom korzystającym z ciągu.

O poprawę stanu ulicy od lat zabiega radna Anna Rybińska. Domaga się ona od burmistrz Szczytna podania konkretnego terminu realizacji inwestycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.