Sprawdzamy, czy naszym samorzšdowcom się poprawiło.

Za cztery miesišce czekajš nas kolejne wybory do samorzšdów wszystkich szczebli. Według statystyk w powiecie szczycieńskim maleje zainteresowanie udziałem w głosowaniu, przybywa za to chętnych do rzšdzenia. Trudno się dziwić, skoro w samorzšdach: miejskim i powiatowym pensje wysokich urzędników i diety radnych należš do najwyższych w województwie. Postanowiliœmy sprawdzić, jak powodzi się naszym notablom i jak w porównaniu do roku ubiegłego podniosła się ich stopa życiowa.

W kolejnych numerach "Kurka" prezentować będziemy oœwiadczenia majštkowe samorzšdowców reprezentujšcych miasto i powiat.

Zaczynamy od przedstawicieli starostwa.

Andrzej KIJEWSKI, starosta

Oszczędnoœci: 20 tys. zł (ubyło 5 tys. zł).

Nieruchomoœci: mieszkanie 160 m2 - wart. 250 tys. zł (bez zmian), działka budowlana 21 arów - wart. 20 tys. zł (bez zmian), garaż – 10 tys. zł (bez zmian), prawo rybackiego użytkowania jeziora - dzierżawa na 3 lata (bz); przybył: budynek mieszkalny o pow. 28,5 m2 - wart. 7 tys. zł z działkš o powierzchni 209 m2 - wart. 10,9 tys. zł.

Dochody z tytułu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym - 117,8 tys. zł (wzrost o 4,2 tys. zł).

Kredyt: hipoteczny w wysokoœci 20,7 tys. franków szwajcarskich (20 lat) na cele budowlano-remontowe w budynku mieszkalnym (w zeznaniu z roku ubiegłego tej pozycji nie było).

Wiesław SZUBKA, wicestarosta

Nieruchomoœci: mieszkanie 36 m2 - wart. 60 tys. zł (bez zmian), garaż murowany, działka owocowo-warzywna (10 arów) z altanš (20 m2) - wart. 20 tys. zł (bez zmian).

Dochody z tytułu: zatrudnienia w Starostwie Powiatowym - 100,3 tys. zł (wzrost o 2 tys. zł).

Samochód: ford eskort (2000, bez zmian).

Kredyt: hipoteczny w PKO BP na mieszkanie - 23 tys.zł (ubyło 2 tys. zł); ubył kredyt w PKO BP na samochód - 6 tys. zł.

Ryszard DZWONOWSKI, sekretarz

Oszczędnoœci: 55 tys. zł (ubyło 6,5 tys. zł).

Nieruchomoœci: dom 110 m2 - wart. 150 tys. zł (bez zmian), działka 0,6 ha (ubyło 0,2 ha) - wart. 45 tys. zł (spadek o 15 tys. zł).

Dochód z tytułu: zatrudnienia 80,2 tys. zł (wzrost o 6,6 tys. zł).

Samochód: nissan almera (2005, bez zmian).

Henryk SAMBORSKI, skarbnik

Oszczędnoœci: 10 tys. zł (ubyło 2 tys. zł), 8600 USD (bez zmian).

Nieruchomoœci: dom 260 m2 - wart. 200 tys. zł (wzrost o 20 tys. zł), mieszkanie 68 m2 - wart. 120 tys. zł (wzrost o 10 tys. zł), mieszkanie 45 m2 - wart. 90 tys. zł (wzrost o 5 tys. zł), działka rekreacyjna z domkiem - 70 tys. zł (wzrost o 10 tys. zł).

Dochód z tytułu: zatrudnienia - 84,4 tys. zł (wzrost o 4,1 tys. zł), umowy o dzieło - 9,7 tys. zł (wzrost o 8,1 tys. zł).

Samochód: seat Cordoba (2000) wart. 10 tys. zł (spadek o 2 tys. zł).

Zbigniew KUDRZYCKI, członek Zarzšdu Powiatu

Nieruchomoœci: dom 160 m2 - wart. 250 tys. zł (bez zmian).

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP w Rozogach na stanowisku dyrektora i w ZS w Rozogach jako nauczyciela - 55,5 tys. zł (spadek o 1,1 tys. zł), działalnoœci prowadzonej osobiœcie - 5,2 tys. zł (wzrost o 700 zł), praw autorskich - 60 zł (spadek o 65 zł).

Podobnie jak w latach poprzednich radny nie ujawnia dochodów z tytułu diety, które przyniosły mu ok. 20 tys. zł.

Samochód: renault talia (02) - wart. 18 tys. zł (spadek o 7 tys. zł).

Kredyt: mieszkaniowy 150 tys. zł z okresem spłaty 19 lat (bez zmian).

Jarosław MATŁACH, członek Zarzšdu Powiatu

Oszczędnoœci: 2 tys.zł (ubyło 3 tys. zł).

Nieruchomoœci: mieszkanie 60 m2 - wart. 78 tys. zł (bez zmian), działka rolna 0,39 ha - wart. 5 tys. zł (bez zmian).

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP w Wielbarku na stanowisku dyrektora - 38,9 tys. zł (wzrost o 800 zł), diety radnego - 20,4 tys. zł (wzrost o 600 zł).

Samochód: audi 80 (93) - 11 tys. zł; w poprzednim zeznaniu wymieniony był renault megane (96), wart. 17 tys. zł.

Adam ŻYWICA, członek Zarzšdu Powiatu

Oszczędnoœci: 3 tys.zł (ubyło 1,9 tys. zł), 466 euro (bez zmian).

Nieruchomoœci: mieszkanie 46 m2 - wart. 15,5 tys. zł (bez zmian), budynek gospodarczy 12 m2 (bez zmian); przybyło mieszkanie 29 m2 (niepodana wartoœć).

Dochody z tytułu: zatrudnienia w firmie Stolmet na stanowisku kierownika - 41,3 tys. zł (wzrost o 1,3 tys. zł), umów zleceń i innych - 2,9 tys. zł (spadek o 1,6 tys. zł), diety radnego - 20,4 tys. zł (wzrost o 600 zł).

Kredyt: hipoteczny - 42 tys. zł (ubyło o 7,9 tys. zł); przybył nowy kredyt - 31 tys. CHF.

oprac.

(tom)

2006.07.19