Sprawdzamy, czy naszym samorządowcom się poprawiło.

JERZY CIMOSZYŃSKI, radny miejski

Oszczędności: 15 tys. zł (przybyło 5 tys. zł)

Nieruchomości: mieszkanie 46,9 m2 - wart. 70 tys. zł (wzrost o 10 tys. zł), działka z garażem, wart. 15 tys. zł (wzrost o 3 tys. zł)

Dochód z tytułu: zatrudnienia w Powiatowym Centrum Sportu - 63,1 tys. zł (wzrost o 9,7 tys. zł), umów zleceń i innych - 2,7 tys. zł (wzrost o 1 tys. zł), diety radnego - 11,7 tys. zł (wzrost o 900 zł)

Samochód: mitsubishi (96) wart. 14 tys. zł (spadek o 6 tys. zł).

ZBIGNIEW DOBKOWSKI, radny miejski

Nieruchomości: dom 130 m2 - wart. 200 tys. zł (bez zmian), działka 4,5 ary - wart. 15,7 tys. zł (bez zmian)

Dochód z tytułu: renty - 5,3 tys. zł (bez zmian), pracy w MOS - 11,1 tys. zł (wzrost o 1,2 tys. zł), umowy zlecenia - 1,3 tys. zł (ubyło 1,9 tys. zł), ryczałtu sędziego piłkarskiego - 707 zł (wzrost o 47 zł), diety radnego - 10,2 tys. zł (wzrost o 300 zł)

Kredyt: 13,9 tys. zł (w ub.r. tej pozycji nie było).

RYSZARD GIDZIŃSKI, radny miejski

Nieruchomości: mieszkanie 80 m2 - wart. 100 tys. zł (bez zmian), działka rolna 0,12 ha - wart. 8 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: emerytury - 39,4 tys. zł (w ub.r. zatrudnienie w WSPol. - 47,1 tys. zł), renta małżonki - 6,8 tys. zł (w ub.r. tej pozycji nie było), diety radnego - 10,2 tys. zł (wzrost o 300 zł)

Samochód: mercedes E320 (93), bez zmian

Kredyt: 5856 EURO (ubyło 1173 EURO).

ZBIGNIEW GONTARZEWSKI, radny miejski

Nieruchomości: dom 100 m2 - wart. 150 tys. zł (spadek o 40 tys. zł), działka 5,5 ara - wart. 12 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w WSPol - 41,2 tys. zł (wzrost o 4 tys. zł), diety radnego - 10 tys. zł (w ub.r. radny nie podał dochodu z tytułu diety za 2004 r.)

Kredyt: konsolidacyjny związany z budową domu - 33,8 tys. franków szwajcarskich (w ub.r. kredyt hipoteczny 50 tys. zł).

oprac. (tom)

2006.08.30