Nowy burmistrz Szczytna Stefan Ochman, podobnie jak jego poprzednik Krzysztof Mańkowski, złożył mieszkańcom wiele obietnic. Warto im się przyjrzeć i zapamiętać, by za pięć lat rozliczyć włodarza z ich realizacji. Przedstawiamy zatem najważniejsze obietnice Stefana Ochmana.

Co nam obiecał burmistrz OchmanODBĘDĘ

*minimum 100 spotkań z inwestorami z Polski i zagranicy przez pierwsze dwa lata sprawowania urzędu,

POWOŁAM

* Młodzieżową Radę Miejską,

* Miejską Radę Seniorów,

* Radę Kobiet

ZORGANIZUJĘ

* regularne, tematyczne spotkania seniorów,

* Festiwal „Czas na Kobiety”,

* Targi Seniora

ROZWIĄŻĘ

* problem gospodarki odpadami komunalnymi

ZWIĘKSZĘ

* częstotliwość przyjmowania mieszkańców w gabinecie burmistrza

DOPROWADZĘ DO

* rozbudowy Muzeum Mazurskiego powiększonego m.in. o galerię sztuki i salę pamięci Krzysztofa Klenczona

PRZYWRÓCĘ

* dawną formę i reprezentacyjny charakter Parku Andersa przy ul. Skłodowskiej – Curie

STWORZĘ

* warunki do powstania nowych i dobrze płatnych miejsc pracy na terenach inwestycyjnych w mieście oraz gminie wiejskiej (na terenach inwestycyjnych w okolicach Portu Lotniczego),

* sprawnie działające i skuteczne w pozyskiwaniu inwestorów Biuro Obsługi Interesantów,

* wspólną ofertę terenów inwestycyjnych miasta i gminy Szczytno dla inwestorów.

ZWIĘKSZĘ

* zarobki obsługi w jednostkach organizacyjnych Miasta Szczytno (kucharek, woźnych, pracowników administracji),

STWORZĘ

* nowy produkt kulturalny - „Tydzień Kultury w Trójmieście Mazurskim” we współpracy z Pasymiem i Wielbarkiem

WYBUDUJĘ

* lokalne świetlice sąsiedzkie

* parki kieszonkowe z wykorzystaniem istniejącej zieleni na działkach miejskich z alejkami, hamakami, ławkami itp.,

* park linowy w lesie miejskim przy ul. Ostrołęckiej,

* mieszkania socjalne,

* ścieżki rowerowe,

* biogazownię w obiegu zamkniętym przy oczyszczalni ścieków, co pozwoli obniżyć koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej przez cały rok,

* amfiteatr w parku przy ul. Pasymskiej

PODTRZYMAM

* tradycję miejskich potańcówek

WPROWADZĘ

* harmonogram zmian podatkowych dla przedsiębiorców na okres całej kadencji, zapewniając racjonalne podejście do podatków i budowę stabilnych warunków prowadzenia firmy,

* Szkolny Budżet Obywatelski,

PRZENIOSĘ

* schronisko dla zwierząt na teren gminy,

ZMODERNIZUJĘ

* oczyszczalnię ścieków,

ZAGOSPODARUJĘ

* brzeg Jeziora Domowego Dużego w parku na ul. Pasymskiej, tworząc tam piaszczystą plażę z pomostami widokowymi, leżakami, parasolami i ścieżką sensoryczną oraz miejscami do grillowania,

* półwysep przy ul. Bartna Strona – powstanie tam „Edukacyjna pasieka”, która połączy historię miasta z edukacją ekologiczno – przyrodniczą

ZORGANIZUJĘ

* pokazy lotnicze „AirShow” - Szczytno nocą” nad Jeziorem Dużym Domowym

SPRAWIĘ

* że woda w Jeziorze Domowym Małym będzie czysta,

* hala Wagnera zostanie wyremontowana i dostosowana do możliwości organizacji imprez kulturalno – sportowych z prawdziwego zdarzenia,

ZAPEWNIĘ

* dostępne i bezpłatne żłobki,

* szafkę dla każdego ucznia w szkole na rzeczy osobiste, książki i przybory.