Temu, jakie są formy przemocy, jak jej przeciwdziałać i gdzie mogą szukać pomocy osoby doświadczające tego zjawiska, poświęcona była debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Szczytnie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prelegenci apelowali do uczestników, aby reagowali w sytuacjach, kiedy podejrzewają, że w ich otoczeniu dochodzi do krzywdzenia innych. - Lepiej się czasem pomylić, niż zaniedbać – mówił psycholog Marcin Tomasiewicz.

Coraz więcej przemocy wokół nas
Debatę otworzyli zastępca komendanta powiatowego policji podinsp. Paweł Przybyłek i dyrektor MOPS w Szczytnie Hanna Bojarska. Obok prowadząca sierż. Emilia Pławska z KPP w Szczytnie

CYBERPRZEMOC PO PANDEMII

„Żyję bez przemocy” - pod takim hasłem w czwartek 7 grudnia w Miejskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Szczytnie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestniczyli w niej uczniowie szczycieńskich szkół średnich, samorządowcy, seniorzy oraz nauczyciele i pedagodzy szkolni. Zastępca komendanta powiatowego policji podinsp. Paweł Przybyłek zwracał uwagę, że przemoc nasiliła się w okresie pandemii, czemu sprzyjała długotrwała izolacja społeczeństwa. Na dodatek zjawisko to przeniosło się w znacznym stopniu do internetu. - Tu odnotowujemy poważne przypadki jej stosowania wśród dzieci i młodzieży – mówił zastępca komendanta.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.