Halina Zyśk stojąca na czele sołectwa Wilamowo od 16 lat nie chciała już ubiegać się o kolejną kadencję. Następcę trudno było znaleźć. W końcu obowiązki sołtysa zgodziła się przejęć Joanna Pawłowska ... córka pani Haliny.

Córka zastąpi matkę
Joanna Pawłowska po namowach zgodziła się przejąć obowiązki sołtysa od swojej mamy

Wilamowo to kolejne sołectwo w gminie Rozogi, w którym odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Dotychczasowa sołtys, pełniącą funkcję od 16 lat Halina Zyśk, nie chciała już kandydować na nową kadencję.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.