W Zespole Szkół w Jedwabnie odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.

Cóż to był za dzień...
Pasowania dokonał dyrektor szkoły Mariusz Dobrzyński

Była to szczególnie ważna uroczystość dla nowych uczniów, którzy po miesięcznym zaaklimatyzowaniu się zadeklarowali swą przynależność do grupy szkolnej. Inauguracja rozpoczęła się od zaprezentowania przez dzieci swoich umiejętności. Uczniowie klas 1a i 1b pięknie zaśpiewali, wykonali układ taneczny, a także recytowali wiersze, dedykując je nauczycielom z okazji ich święta. Następnie złożyli uroczyście ślubowanie. Pasowania dokonał dyrektor szkoły Mariusz Dobrzyński, używając do tego wielkiego ołówka. Na zakończenie uroczystości wychowawczynie wręczyły swym podopiecznym dyplomy i słodkie upominki.

(j)