O roli kobiet w życiu społeczno-politycznym dyskutowały zaproszone przez Danutę Górską panie, wśród których były także członkinie Międzynarodowego Forum Kobiet. Kandydatka na burmistrza Szczytna usłyszała przy okazji sporo rad dotyczących prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej.

Czas kobiet

WCIĄŻ NIEDOCENIANE

Nikt nie rozumie kobiety lepiej, jak druga kobieta. Z takiego założenia wyszła kandydatka na burmistrza Szczytna Danuta Górska, która u progu kampanii wyborczej szuka poparcia najpierw wśród pań. We wtorek 10 października w "Zaciszu" odbyło się spotkanie pod hasłem "Kobieta w polityce - wybór czy konieczność?". Wzięły w nim udział mieszkanki miasta sympatyzujące z obecną wiceburmistrz oraz działaczki Międzynarodowego Forum Kobiet - Ewa Domaradzka-Ziarek, dziennikarka Radia Olsztyn i prezes olsztyńskiego oddziału MFK oraz Ilona Kanclerz, politolog, specjalistka od komunikacji społecznej. O muzyczną oprawę zatroszczył się jeden z nielicznych mężczyzn obecnych na sali - Tadeusz Machela. Podczas spotkania dyskutowano o roli kobiet w życiu społeczno-politycznym. Ewa Domaradzka-Ziarek zwracała uwagę na to, że panie wciąż są niedoceniane i spychane na margines.

- Stereotypy w myśleniu powodują, że kobiet się nie awansuje, bo o awansach decydują mężczyźni stanowiący większość w zarządach spółek i na wyższych stanowiskach - mówiła prezes olsztyńskiego MFK, podkreślając potrzebę wyrównania udziału obu płci w biznesie i polityce.

LEPSZE W RZĄDZENIU

Podczas spotkania padało też wiele argumentów przemawiających za tym, że kobiety, sprawując władzę, kierują się zupełnie innymi zasadami niż panowie.

- Mają mniejszą zdolność do korupcji i afer, traktują swój udział w polityce jako misję - mówiła Ewa Domaradzka-Ziarek.

Sporo miejsca poświęcono także feminizmowi. W potocznym rozumieniu pojęcie to budzi nie najlepsze skojarzenia - feministki przedstawiane są jako nieatrakcyjne, nienawidzące mężczyzn kobiety wrogie tradycyjnym wartościom. Członkinie MFK obecne na spotkaniu polemizowały z taką wizją.

- Współczesne rozumienie feminizmu oznacza, że kobieta daje sobie możliwość wyboru, że to ona decyduje o swojej karierze czy życiu rodzinnym a nie ktoś inny - tłumaczyła Ilona Kanclerz.

RADY DLA KANDYDATKI

W trakcie spotkania Danuta Górska usłyszała wiele rad dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej. Okazuje się, że w czasie walki o głosy elektoratu panie mogą doskonale wykorzystać cechy obce mężczyznom-politykom, takie jak choćby bezpośredniość i ciepło. Ilona Kanclerz, która prowadzi wykłady z autoprezentacji radziła Danucie Górskiej, by przede wszystkim postawiła na bezpośrednie kontakty z ludźmi.

- W kampanii samorządowej trzeba zwracać uwagę na to, żeby do każdego dotrzeć, zapytać o problemy.

Jako dobre przykłady pań sprawujących władzę w lokalnych samorządach naszego województwa wymieniono burmistrzynie Mrągowa Otolię Siemieniec i Giżycka Jolantę Piotrowską. Zwłaszcza pod adresem tej drugiej padło wiele komplementów. W stosunkowo krótkim czasie udało się jej wypromować miasto i sporo zarobić na turystyce. Dzięki temu Giżycko mogło sobie pozwolić w tym roku na goszczenie finalistek Konkursu Miss World.

(łuk)

2006.10.18