Rozpoczynamy XI edycję Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowanego przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo powiatowe. W tym tygodniu drukujemy pierwszy kupon i prezentujemy kandydatów z gminy Dźwierzuty.

Czas wybrać supersołtysa
W gminie Dźwierzuty jest 19 sołtysów

Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego redakcja „Kurka” wraz ze starostwem powiatowym organizuje od 2008 roku. Jego celem jest podkreślenie i docenienie roli, jaką spełniają sołtysi w lokalnych społecznościach. Wielu z nich angażuje się w inicjatywy służące integracji mieszkańców. Są też często ważnym ogniwem pośredniczącym między obywatelami a władzami samorządowymi.

Nasz Plebiscyt, tak jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów. W pierwszym, który dziś rozpoczynamy, czytelnicy mogą wybierać spośród wszystkich sołtysów powiatu, wpisując nazwisko swojego faworyta na zamieszczonym w „Kurku” kuponie. W ten sposób wyłonimy finałową piętnastkę. Znajdzie się w niej po dwóch przedstawicieli poszczególnych gmin, którzy otrzymają największą liczbę głosów mieszkańców (wyjątek stanowi największa w powiecie gmina Szczytno reprezentowana przez trzech sołtysów). Spośród nich w drugim etapie czytelnicy wybiorą tegorocznego Supersołtysa. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma w nagrodę od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III miejsce – 1 tys. złotych. Na zwycięzcę czeka również indywidualna nagroda – niespodzianka.

W tym tygodniu zachęcamy do głosowania na sołtysów z gminy Dźwierzuty. Tworzy ją 19 sołectw. Najdłuższym stażem spośród dźwierzuckich sołtysów może się pochwalić Elżbieta Poniatowska z Rańska. Funkcję tę sprawuje nieprzerwanie już czwartą kadencję, od 2002 roku. Najstarszy wiekiem jest Zdzisław Samborski ze Stankowa, a najmłodsza – Kamila Świderska z Rum, która we wrześniu skończy 24 lata.

(ew)

SOŁTYSI Z GMINY DŹWIERZUTY:

Dąbrowa – Agnieszka Rudnicka, Dźwierzuty – Leszek Kalinowski, Gisiel – Leszek Budny, Jabłonka – Mieczysław Suchecki, Jeleniowo – Krzysztof Sawicki, Linowo – Bogumiła Tabaka, Łupowo – Katarzyna Szynkiewicz, Miętkie – Wiesław Wyszyński, Nowe Kiejkuty – Bernarda Mikulak, Olszewki – Artur Święcicki, Orzyny – Wiesław Domalewski, Popowa Wola – Beata Szostak, Rańsk – Elżbieta Poniatowska, Rumy – Kamila Świderska, Sąpłaty – Aurelia Lorenz, Targowo – Piotr Nadstawny, Stankowo – Zdzisław Samborski, Grodziska – Janusz Suchecki, Grądy – Małgorzata Gutowska.