W poniedziałek 1 sierpnia przypadła 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Cześć i chwała bohaterom
Skromne uroczystości rozpoczęły się na placu Juranda, po czym biorący w nich udział uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Orła Białego

Tradycyjnie najbardziej uroczyście obchodzono ją w stolicy. W Szczytnie uroczystości miały skromny charakter. O godzinie 11.00 w hołdzie Powstańcom kwiaty pod pomnikiem Orła Białego złożyli starosta Jarosław Matłach i burmistrz Krzysztof Mańkowski. Większe zainteresowanie towarzyszyło uroczystości zorganizowanej przez szczycieński oddział Prawa i Sprawiedliwości. Zgromadzona o godz. 17.00 na placu Juranda ponad 20-osobowa grupa członków i sympatyków partii po wysłuchaniu sygnału syreny przemaszerowała pod pomnik Orła Białego. Tam odśpiewano hymn Polski, a następnie trzyosobowa delegacja złożyła wiązankę kwiatów ku czci poległych Bohaterów Powstania Warszawskiego.

(o)