Po rzece Wałpuszy spacerujemy - czaple udajemy.

Widok piękny i błogi - warto pomoczyć nogi. Zakątek pełen uroku dający wyciszenie i miłe orzeźwienie.

Grażyna Saj-Klocek

Człapanie i chlapanie