Czy Arkadiusz Leska odejdzie ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie? Wiele na to wskazuje, choć formalnie rezygnacji jeszcze nie złożył. O swoich zamiarach poinformował już burmistrza Stefana Ochmana, a na razie przebywa na urlopie.

Czy Arkadiusz Leska złoży rezygnację?
Arkadiusz Leska rezygnacji z funkcji dyrektora MOS-u jeszcze nie złożył, ale o zamiarze odejścia powiadomił burmistrza Stefana Ochmana

Arkadiusz Leska to od dawna bliski współpracownik byłego burmistrza Szczytna Krzysztofa Mańkowskiego. Od dwudziestu lat jest związany zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Sportu, gdzie pełnił funkcję kierownika hali im. Huberta Wagnera. Kiedy Mańkowski został burmistrzem, Leska awansował na jego dotychczasowe miejsce, zostając dyrektorem MOS-u. W niedawnych wyborach, jako jedyny przedstawiciel Stowarzyszenia „Razem dla Mieszkańców”, na którego czele stoi były burmistrz, wywalczył mandat radnego powiatowego. Teraz zamierza pożegnać się ze stanowiskiem dyrektora ośrodka sportu i przenieść do pracy w Olsztynie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.