Mieszkańcy Korpel, a także ulic Mławskiej, Nowej, Leśnej i Tatarkiewicza obawiają się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom gmina Szczytno wycofała się z realizacji wspólnej inwestycji drogowej z miastem. Oznaczałoby to, że z początkiem września ich dzieci uczęszczające do SP nr 3 nie mogłyby korzystać z autobusu komunikacji miejskiej.

POROZUMIENIE Z GMINĄ

Czy autobus dowiezie dzieci?W maju ubiegłego roku Rada Miejska w Szczytnie upoważniła burmistrz Danutę Górską do zawarcia porozumienia z gminą Szczytno w sprawie wspólnego przygotowania zadań drogowych. Obejmowało ono m.in. przebudowę ciągu Szczytno – Leśny Dwór. W jego skład wchodzą odcinek ul. Leśnej od istniejącej jezdni asfaltowej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w kierunku Leśnego Dworu oraz droga wewnętrzna miasta, od skrzyżowania z ul. Leśną do granic Szczytna. Realizacja inwestycji miała umożliwić taką zmianę kursu autobusu miejskiego, aby zawoził on dzieci uczęszczające z tego osiedla oraz Korpel do SP nr 3 bezpośrednio pod szkołę. Do tej pory dojeżdża on na ul. Partyzantów, gdzie łapie pętlę i nie dociera już pod podstawówkę. - Tak naprawdę, żeby teraz tam dojechać, trzeba się przesiadać na mieście – mówi wiceburmistrz Szczytna Krzysztof Kaczmarczyk, dodając, że transport dzieci był głównym impulsem do realizacji inwestycji.

ZAMIESZANIE Z DOKUMENTACJĄ

Kilka tygodni temu miasto przystąpiło już do przebudowy swojego odcinka. Tymczasem na terenie gminy nic się nie dzieje.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.