Takiej sytuacji przy okazji organizowanych przetargów dawno w powiecie szczycieńskim nie notowano. Wszystkie cztery złożone oferty okazały się niższe i to znacznie od szacunków przyjętych przez gminę. Teraz wykonawcy muszą udowodnić, że rażąco nie zaniżyli ceny.

Czy doszło do złożenia rażąco niskich cen?
Cztery lata temu świętowano otwarcie przebudowanego odcinka od krajowej „57” do początku wsi. Teraz przyjdzie kolej na dalsze roboty, już przez miejscowość

Jeszcze w tym roku ma być przebudowany ponadpółkilometrowy odcinek drogi w Stankowie. To kontynuacja zrealizowanej cztery lat temu modernizacji odcinka od krajowej „57” do początku wsi. Teraz roboty będą prowadzone przez samą wieś do końca jej zabudowań. Wykonane zostaną też zjazdy na posesje, droga wewnętrzna przy świetlicy i parking.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.