Rada Powiatu w Szczytnie, na prośbę prezesa WFOŚiGW w Olsztynie, przyjęła stanowisko wyrażające zaniepokojenie planowanymi zmianami w funkcjonowaniu tej instytucji. Gdyby weszły one w życie, fundusze stałyby się podległe rządowi, a nie, jak dotąd samorządom, co wiązałoby się ze zmianami personalnymi w zarządach i radach nadzorczych. Przeciw stanowisku był tylko przedstawiciel PiS-u Henryk Żuchowski.

Czy Krzyśków straci fotel?
O zajęcie stanowiska w sprawie planowanych zmian wystąpił do samorządów osobiście prezes WFOŚiGW w Olsztynie Adam Krzyśków

CEL: WYMIANA KADR

Stanowisko w sprawie projektu zmian dotyczących funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska Rada Powiatu przyjęła podczas grudniowej sesji. Samorządowcy wyrażają w nim „głębokie zaniepokojenie” inicjatywą grupy posłów zmierzającą do przejęcia pełnej kontroli nad tymi instytucjami przez administrację rządową. Dotąd bowiem podlegają one marszałkom poszczególnych województw.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.