Każdego roku mury szczycieńskich szkół ponadgimnazjalnych opuszcza kilkuset absolwentów. Czy zdobyta w czasie nauki wiedza pomaga im w znalezieniu pracy bądź dostaniu się na wymarzone studia? Jak się okazuje, bywa z tym różnie. Młodzi ludzie po ogólniaku zwykle kształcą się dalej. Z kolei wielu ich kolegów po technikach wyjeżdża za granicę, głównie do Anglii.

limg("15_FOTO.JPG", "Absolwenci Zespołu Szkół nr 3 najczęściej wybierają studia dzienne, głównie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Na zdjęciu pożegnanie klas III w 2012 r.");

NA STUDIA GŁÓWNIE DO OLSZTYNA

Wybór określonego typu szkoły średniej w znacznej mierze wpływa na dalsze losy młodzieży z powiatu szczycieńskiego. Absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w zdecydowanej większości wybierają naukę na studiach. Z danych szkoły wynika, że spośród 201 młodych ludzi, którzy opuścili jej mury w 2013 roku, co najmniej 182 osoby podjęły kształcenie na uczelniach wyższych. Jak informuje dyrektor ZS nr 3 Mariola Jaworska, są to w znacznej mierze studia dzienne. Najwięcej ubiegłorocznych absolwentów wybrało Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (72 osoby). W dalszej kolejności były: Uniwersytet Gdański (30), Politechnika Gdańska (20) oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10). Młodzi ludzie po ogólniaku studiują także m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowej Akademii Technicznej oraz uniwersytetach medycznych w Białymstoku i Gdańsku. W ubiegłym roku na medycynę dostało się ośmioro absolwentów ZS 3. – Specyfika naszej szkoły jest taka, że młodzież zdaje maturę po to, żeby potem iść na studia. Losy absolwentów to potwierdzają – mówi dyrektor Mariola Jaworska. Wśród wybieranych kierunków dominują te związane z naukami ścisłymi: technika budowy maszyn, automatyka, informatyka, elektronika. Młodzież z klas o profilu biologiczno-chemicznym swoje dalsze losy wiąże z kolei z medycyną, farmacją oraz ratownictwem medycznym. Zdaniem dyrektor Jaworskiej popularność kierunków ścisłych to wynik prowadzonej w ostatnich latach kampanii zniechęcającej do kształcenia humanistycznego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.