Radna powiatu Ewa Budna niedawno objęła funkcję wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego, który prowadzi obsługę powiatowego budżetu. Czy w związku z tym straci ona mandat? Zdania na temat interpretacji przepisów są podzielone. Wątpliwości ma wyjaśnić opinia radcy prawnego.

Czy radna straci mandat?

Funkcję wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Szczytnie Ewa Budna objęła z dniem 1 lipca. Radna poinformowała już o tym pisemnie przewodniczącą Rady Powiatu Jolantą Cielecką. Zdaniem przewodniczącej, koliduje to z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym oraz Kodeksem wyborczym. Jeden z artykułów pierwszej z ustaw mówi o tym, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia samorządu, z ramienia którego uzyskali mandat, a także zarządzać taką działalnością. Tymczasem Bank Spółdzielczy prowadzi obsługę budżetu powiatu. O zaistniałej sytuacji przewodnicząca Cielecka informowała radnych podczas ubiegłotygodniowej sesji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.