Stawka podatku rolnego w gminie Dźwierzuty zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Decyzję radnych w tej sprawie poprzedziła jednak emocjonalna dyskusja.

Czy rolnicy powinni być uprzywilejowani?
Andrzej Lorkowski (z prawej) uważa, że ulga podatkowa dla rolników powinna być większa. Andrzej Czechowski przekonuje z kolei, że byłoby to niesprawiedliwe

Projekt wysokości podatku rolnego, który miałby obowiązywać w roku przyszłym mocno podzielił radnych w gminie Dźwierzuty. Maksymalną dopuszczoną przez ministra finansów stawkę w wysokości 52,44 zł wójt Marianna Szydlik zaproponowała obniżyć do kwoty 49 zł, czyli takiej, która obowiązywała w roku bieżącym. Negatywne stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, optując za zmniejszeniem stawki do 47 zł. Należy ocenić trudną sytuację rolników i znaczący spadek ich dochodów, zarówno w roku bieżącym, jak i latach poprzednich –napisali w uzasadnieniu przedstawiciele Izby.

Jeszcze dalej poszli radni opozycji w dźwierzuckiej radzie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.