Sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie Andrzej Janowski jest podejrzany o nienależne pobieranie zwrotu kosztów dojazdu do pracy. W ciągu ośmiu lat do jego kieszeni miało trafić z tego tytułu ponad 42 tys. złotych. Wobec sędziego, na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Czy sędzia wyłudził pieniądze?
Sędzia Andrzej Janowski, orzekając w Sądzie Rejonowym w Szczytnie, miał pobierać pieniądze za dojazdy do Iławy, choć w rzeczywistości wcale tam nie mieszkał

O sprawie jako pierwszy poinformował portal wPolityce.pl. Powołał się na postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sądu Rejonowego w Szczytnie Andrzeja Janowskiego. Miał on w ciągu ośmiu lat pobrać nienależnie ponad 40 tys. zł z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy na trasie Iława – Szczytno. Doniesienia medialne potwierdza rzecznik SO Olgierd Dąbrowski – Żegarski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.