Czy Wyższa Szkoła Policji bardziej niż do tej pory otworzy się na współpracę z miastem? Zarówno nowa komendant – rektor insp. dr hab. Iwona Klonowska, jak i burmistrz Krzysztof Mańkowski deklarują chęć podejmowania wspólnych działań.

Czy szkoła znów otworzy się na miasto?
Organizowane przed laty przez miasto i WSPol juwenalia to już historia. Czy impreza doczeka się reaktywacji?

Współpraca Wyższej Szkoły Policji z samorządem miejskim w ostatnich latach układała się różnie. W zależności od tego, kto w danym momencie kierował uczelnią oraz jakie były odgórne zalecenia zwierzchników kolejnych komendantów – rektorów, raz przebiegała ona lepiej, a raz gorzej. W ostatnich latach dało się zauważyć rozluźnienie serdecznych niegdyś relacji. Znakiem tego stała się rezygnacja z organizowanych wspólnie juwenaliów czy też zawirowania związane z budową Centrum Nauki InnoPolice. Przypomnijmy, że mimo początkowych deklaracji o współtworzeniu projektu, uczelnia, pod rządami poprzedniego komendanta – rektora Marka Fałdowskiego, wycofała się z niego, co dało nowemu burmistrzowi Krzysztofowi Mańkowskiemu kolejny, istotny powód, by zrezygnować z inwestycji forsowanej przez jego poprzedniczkę, Danutę Górską.

Jak będzie pod rządami nowej komendant – rektor?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.