Długo oczekiwana modernizacja siedziby stowarzyszeń na ul. Pułaskiego, remont ul. Wiejskiej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP z OI nr 2, czy zagospodarowanie terenu na ul. Polskiej to tylko niektóre inwestycje zaplanowane budżecie miasta na przyszły rok. Uwagę zwraca pozyskanie na większość z nich znaczącego dofinansowania z rządowych programów. Czy będzie to ostatni przygotowany przez burmistrza Mańkowskiego budżet?

Czy to ostatni budżet Mańkowskiego?
W przyszłym roku, kosztem 1,7 mln zł, ma być wyremontowana ul. Wiejska. To jedna z długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji

WRESZCIE DUŻE DOFINANSOWANIA

Do połowy listopada samorządy musiały przedstawić projekty swoich przyszłorocznych budżetów. O tym, czy za ich realizację będą odpowiadać obecni włodarze, czy też już ich następcy wyłonieni w zbliżających się wyborach samorządowych, zdecydują w kwietniu mieszkańcy. Jak prezentuje się przyszłoroczny budżet stolicy powiatu przedłożony przez burmistrza Krzysztofa Mańkowskiego?

Dochody miasta zaplanowano w wysokości 135,2 mln zł, a wydatki – 138,2 mln złotych. Deficyt wynoszący 3 mln zł ma być pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Na wydatki inwestycyjne w 2024 r. miejski samorząd zamierza przeznaczyć nieco ponad 20 mln złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.

{/akeebasubs}